To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player to view it.

Hem Om oss Produkter Butiken Service Tjänster Leverantörer Kontakta oss 

Om oss

Spånga Lås AB är ett säkerhetsföretag som har insett att vi bara har naturen och dess tillgångar till låns. Det är vår och allas skyldighet att förvalta jordens resurser på bästa sätt. Våra insatser och vårt miljöarbete ska styras av en helhetssyn på vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat. Vi följer aktuell miljölagstiftning som gäller vår verksamhet. Företaget stimulerar vår personal att ta ansvar för miljön såväl på arbetet som privat. Vår personal ska förstå konsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i sitt arbete. Vi strävar efter att minska vår påverkan på den yttre miljön, just för jordens överlevnad. Spånga Lås AB:s miljöarbete ska ständigt förbättras genom kontinuerligt reviderade miljömål

Miljöpolicy

Spånga Lås AB, skall utföra ett yrkesmässingt arbete vid projektering och installation av våra säkerhetsprodukter. Vi strävar efter kontinuerlig kompetenshöjning hos vår personal och våra underleverantörer med målet att ständigt förbättre arbetet hos våra kunder. Vi skall alltid leverera rätt funktion på rätt plats i rätt tid och till rätt pris. Kvalitetsinriktningen hos Spånga Lås AB ska vara av den omfattning och betydelse att varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer. Vi skall ha en jämn och hög kvalitet, både när det gäller produkter och tjänster, som gör att kunden kan känna trygghet och tillit till företagets kompetens och verksamhet.

Kvalitetspolicy

Spånga Lås AB skall tillhandahålla högkvalitativa säkerhetsprodukter till Privatpersoner, Företag, Myndigheter, BRF och Fastighetsbolag. Vårt arbetsområde är huvudsakligen . Vi skall alltid arbeta med hög kvalitet och kompetens hos välutbildad personal.

AffärsideSPÅNGA LÅS AB